PROJEKTY

percentá pre školu

 

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

 

martinus logo

 

 

slovintegra logo

logo etwinning

 

 

 

Projekt Erasmus+

 

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Logo - národný projekt VUDPaP

 

recyklohry

 

 
 

 

 

 

 

 

penfriends

 

 

 

 

 

LOGO - Euroregión Beskydy

 

LOGO - Fond regionálneho rozvoja EÚ

LOGO - Spolupráca PL a SR

Erb - Kety 

Verejné obstarávanie Výtvarná výchova - práce Jedálny lístok
ROZVRH HODÍN 2016/2017 ZNÁMKY - internetová žiacka knižka Školská knižnica
Výchovné poradenstvo ALF - online testovanie TrackTest - anglický jazyk

AKTUALITY:

Karneval (2.2.2017)

Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie (31.1.2017)
Dňa 31.1.2017 bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu, do ktorej sa zapojilo 29 žiakov z IX.A a IX.B. Najviac hlasov získala pohľadnica Agáty Matúšovej (IX.B). Na druhom mieste sa umiestnil Martin Zaťko (IX.B), tretie miesto získala Alena Zajoncová (IX.A). Výhercom blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.

Matematická olympiáda - obvodné kolo (24.1.2017)
utorok 24. januára 2017 sa v priestoroch ZŠ P. Škrabáka uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. V kategórii Z5 sa s troma náročnými úlohami popasovalo celkovo 22 žiakov, ni piataci Natanael Kapina a Klaudia Lakoštíková sa stali úspešnými riešiteľmi.
V kategórii Z9 deviataci riešili 4 úlohy, z nich sa Andrej Fašánok (IX. B) umiestnil na 2. mieste, Tadeáš Kapina, Agáta Matúšová a Martin Zaťko sa zaradili k úspešným riešiteľom. Blahoželáme.

LAND ART - VODA - II. A (20.1.2017)
Piatková výtvarná výchova u druhákov sa opäť niesla v znamení land artu. Tentoraz sme sa zamerali na vodný živel, na jednu z jeho metamorfóz v podobe snehu... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo (17.1.2017)
Žiačka Zuzana Karcolová z VIII.A si dňa 17.1.2017 zmerala sily s rovesníkmi z ôsmych a deviatych ročníkov v kategórii 1B. Preukázala svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením, komunikácii a zaradila s k úspešným riešiteľom tejto náročnej súťaže.
Ďakujeme za reprezentáciu školy a zároveň želáme veľa ďalších úspechov.

Zmena poplatkov za stravovanie

Vianočná besiedka (22.12.2016)

Vystúpenie žiakov v rezidencii NESTOR (20.12.2016)

Vianočné trhy (11.12.2016)

JUMPING KIDS s trénerom II. A (8.12.2016)
Netradičná hodina telesnej výchovy

Natur-Pack
NATUR-PACK vybral víťaza výtvarnej súťaže o najkrajší námet na vianočnú pohľadnicu! Víťazkou sa stala Alena Zajoncová z IX. A, ktorej pohľadnica s témou Vianoc a recyklácie sa organizátorom páčila najviac spomedzi 30 zaslaných prác. Víťazka súťaže získala od NATUR-PACKu darčekový balíček a každý žiak našej školy i všetci pedagógovia dostali pohľadnicu s víťazným motívom.

Návšteva sv. Mikuláša (6.12.2016)

Pečenie oblátok a medovníkov s rodičmi (27.11. 2016)

Exkurzia Klauke, Kajo metal (30.11.2016)
Posledný novembrový deň 30.11.2016  žiaci 9. a 8. ročníka navštívili počas Dňa otvorených dverí Strednú odbornú školu polytechnickú v Kňažej.
V škole mali pripravený zaujímavý program, získali informácie o duálnom vzdelávaní, podmienkach prijatia a štúdia na strednej škole. Mohli nahliadnuť do procesu vzdelávania v odborných učebniach a školských dielňach.
Ako v predchádzajúcich rokoch,
aj teraz boli súčasťou tejto exkurzie návštevy prevádzok okolitých firiem KAJO a Klauke, kde mohli  vidieť zblízka prevádzku moderných zariadení a technológií využívaných pri výrobe. Ďakujeme Strednej škole polytechnickej, ktorá v spolupráci s partnerskými firmami zabezpečila  dopravu autobusom pre žiakov našej školy.

Burza stredných škôl (15.11.2016)
Dňa 15. 11. 2016  sa žiaci 9. ročníka zúčastnili v MsKS v Dolnom Kubíne na Burze stredných škôl, kde získali informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach prijatia na štúdium a možnostiach uplatnenia v praxi.

Pečenie oblátok a medovníkov (november 2016)

Vystúpenie žiakov v rezidencii Nestor a v Charite (10.-11.11.2016) 
V dňoch 10.11. a 11.11. 2016 sme navštívili našich starších spoluobčanov v Nestore a v Charite. Potešili sme ich pekným vystúpením – piesňami, tancami, básňami, hraním na ľudových nástrojoch. Odmenení sme boli krásnym potleskom, úsmevom a veru niektorí sa neubránili ani slzám v očiach od šťastia a dojatia.

Knižný Sherlock
Menom známej literárnej postavy sme nazvali súťaž, ktorá v tomto školskom roku, ktorý je Rokom čitateľskej gramotnosti, prebieha v našej škole. Zapojiť sa do nej môžu žiaci 5. – 9. ročníka. Úlohou žiakov je hľadať odpovede na otázky, ktoré sú v školskej knižnici na nástenke. Indíciou ku každej otázke je meno autora a názov knihy, v ktorej možno nájsť odpoveď. Správne odpovede si žiaci zapisujú do detektívneho zápisníka, ktorý stráži pani učiteľka Červeňová. Komu sa podarí do konca školského roku vypátrať najviac správnych odpovedí, získa titul Knižný Sherlock ZŠ Zázrivá a špeciálnu cenu pána riaditeľa.
Obdobnú formu má súťaž Knižný MINISherlock pre žiakov 1. – 4. ročníka. Stopy, po ktorých majú žiaci pátrať, sú v budove novej školy pri vstupných dverách na nástenke. Odpovede si zapisuje každý žiak do svojho zápisníka, ktorý na konci roku odovzdá pani učiteľke Barienčíkovej.
Veríme, že aj týmto spôsobom sa nám podarí naplniť motto našej školy: zušľachtiť ducha.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo (26.10.2016)

Puf a Muf sa vracia - divadelné predstavenie (26.10.2016)
Žiaci II. A sa počas predstavenia v Dolnom Kubíne
zoznámili s Viktorom Kubalom a s postavami z jeho tvorby, ktorými  sú Puf a Muf, Peter a Dita. Zaujímavé príhody a vtipné peripetie dvoch nezbedných kocúrov, ktorým sa počas prípravy na olympiádu podarilo vyčistiť rybník a na vylovenom vysávači navštíviť planétu Mars, upozornili deti na dôležitosť ochrany životného prostredia. Celá inscenácia sa niesla v komickom až grotesknom duchu a chvíľami sa nám zdalo, že sa pozeráme na animovaný film. Zaujímavá scénografia, vtipný text a hudba vtiahla deti do deja. Predstavenie bolo pre všetkých krásnym zážitkom.

Medzinárodný deň školských knižníc (24.10.2016)
Podľa tradície patrí posledný pondelok v mesiaci október školským knižniciam. Našu vynovenú školskú knižnicu sme prezentovali žiakom 4. – 7. ročníka. Sprievodkyňami boli žiačky Ema Barienčíková a Ivana Krížová z VIII. A triedy, ktoré si pre mladších žiakov pripravili poučno-zábavné aktivity, aby aj takýmto spôsobom motivovali žiakov k čítaniu a návštevám školskej knižnice.

Plavecký výcvik (október 2016)

Ukážka práce s dravcami (14.10.2016)
Našu školu navštívili sokoliari z ČR a žiaci mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi druhmi dravcov, dozvedeli sa, čím sa vyznačujú, čím sú zaujímaví. Po výklade nasledovala súťaž pre žiakov a ukážky letu a lovu dravcov .

Svetová výstava o kozmonautike – Cosmos Discovery
Výstava mala svetovú premiéru na Slovensku 12. septembra  2016 v priestoroch Incheba Expo v Bratislave.  Žiaci 5. – 9. ročníka našej školy sa obohatili jej obsahom v piatok 7. 10. 2016.
Na rozlohe
viac ako 3000 m2  sme videli viac ako 200 originálnych artefaktov. Pri vstupe dostal každý žiak Space Card – Kartu kozmonauta – s menom a životným príbehom reálneho kozmonauta, o ktorého vesmírnej misii sa dozvedel ďalšie podrobnosti v priestoroch expozície. 
Na výstave sme podrobnejšie spoznali: spisovateľa Jula Verna, ruský Sputnik, psa Lajku, americkú opicu Enosa, príbeh Jurija Gagarina - prvého človeka v kozme, americkú raketu Mercury, vystavenú v mierke 1:1, ďalej lunárne výpravy programu Apollo, vrátane mesačného vozidla, v ktorom americké posádky podnikali svoje prieskumné cesty na Mesiac, taktiež ruské mesačné vozidlo Lunochod. Pestrá bola aj prehliadka kozmických skafandrov a výstroje od najstarších až po najnovšie modely. Zaujal nás obrovský model rakety Saturn, tiež tri originálne základné moduly ruského Sojuzu, časti kozmických lodí, vesmírne stanice, originálne zariadenie z riadiaceho strediska v Houstone. Do mnohých z nich sme mohli nahliadnuť a obzrieť si ich vybavenie vo vnútri. Na vlastné oči sme preskúmali aj originálne časti  motora F1 z rakety Saturn, ktorá  vyniesla Apollo na Mesiac. Vďaka výstave Cosmos Discovery tento motor opustil hranice USA po prvý raz v histórii.
Výstavu dopĺňalo množstvo sprievodných videoprojekcií. Okrem prehľadných popisov, ktorými sme si cibrili čitateľskú gramotnosť, každý návštevník dostal pri vstupe aj zvukového sprievodcu (audioguide).
No a pred odchodom sa niekoľko odvážlivcov odhodlalo na minitréning kozmonautov.

Triedime odpady v rámci Recyklohier
Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.
V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia.
Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.). Pri riaditeľni sa zapíše, čo doniesol.
Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas.
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

Za minulý školský rok sme získali diplom za aktívny prístup k environmentálnímu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu Recyklohry v škol. roku 2015 / 2016. Diplom získalo 25 škôl v rámci Slovenska, z Oravy iba 2 školy.

PO STOPÁCH MARTINA KUKUČÍNA NA OSTROV BRAČ (10.9. – 18.9.2016)
Odmenou za výborný prospech, reprezentáciu školy a aktivity pre žiakov 5. – 9. roč. bola aj tento školský rok exkurzia do Chorvátska.
Prezradíme vám, čo všetko sme zažili:
1. deň  Autobus sme zaťažili našou objemnou batožinou a po rozlúčke s našimi drahými, ktorí nás vyprevádzali, sa autobus aj s 2 ujami vodičmi vydal na cestu, ktorá ubiehala bez problémov. Raňajší príchod do Splitu bol úžasný, otvárala sa nám panoráma mora obkoleseného vysokými horami. Láskavo nás privítali a hladkali aj teplé lúče slniečka.
2. deň – Plavba trajektom na ostrov Brač do Supetaru bola pre väčšinu z nás novým a príjemným zážitkom. Naším autobusom, ktorý sa preplavil spolu s nami, sme pokračovali do miesta nášho pobytu v Puntinaku. Rozdelili nás do veľmi pekných a útulných penziónov, ktoré boli hneď pri mori. V tesnej blízkosti bola aj reštaurácia Bilin, v ktorej nám pripravovali veľmi chutné jedlá. Po výdatnom obede sme nelenili a išli sme sa zoznámiť s morom Jadran. Pri našich ubytovniach bola pláž úzka a skalnatá, skaly pri brehu boli pokryté riasami a dosť šmykľavé. Voda primerane teplá a poriadne slaná. Večer sa okolo nášho ubytovania preplavila loď s hudbou, spevom a veselými rekreantmi. Neďaleko nás sa otáčala. Spoločne sme si dlho mávali na pozdrav.
3. deň – Už od rána sa usmievalo slniečko. Na raňajky nás čakali švédske stoly a potom sme sa autobusom presunuli do pôsobiska Martina Kukučína -  do Selca. Prešli sme cez park L. N. Tolstoja, videli sme i sochu F. M. Dostojevského a už nás vítal príjemný pán riaditeľ. Pozreli sme si školu a nakukli i do tried, kde sa učili chorvátske deti (niektoré z nich boli u nás v Zázrivej na zimnej lyžovačke), a nasledovala obhliadka domu, v ktorom žil M. Kukučín, i obhliadka budovy, kde vykonával lekársku prax. Navštívili sme miestnu knižnicu a kostol.
Po výdatnom obede sme sa presunuli na malú pokojnú pláž do Sumartinu, kde sme boli takmer sami. Dalo sa tu riadne vyšantiť vo vode i mimo nej, niektorí usilovne zbierali mušle či mušličky, potápali sa,  plávali, hrali sa s loptou vo vode i na pláži, zahrabávali sa do jemného štrku. Obchádzal nás aj dážď, no padlo iba zopár kvapiek.
Po večeri boli krátke informácie o živote a diele nášho oravského rodáka M. Kukučína a vyhlásenie súťaže. Na každý deň boli pripravené 2 otázky, na ktoré sme písomne odpovedali (súťažili sme v skupinkách podľa ubytovania), a v posledný večer bolo vyhodnotenie.
4. deň – Návšteva „PARKU V PRÍRODE“ pri Supetare. Niektoré zvieratká -  ako pávy, bažanty, sliepky -  sa voľne prechádzali, a tak sa niektorým z nás podarilo nájsť aj pekné pierka, iné zvieratá boli v ohradách. V parku, kým nám pripravili obed, sme využili aj rôzne hojdačky, trampolíny, lanovkové sedačky i športové ihriská.
Cestou naspäť sme navštívili VIDOVU GORU – najvyšší vrch Jadranských ostrovov (780 m. n. m ). Otvorila sa nám úžasná panoráma na more, Zlatý roh a okolie.
Stihli sme sa ešte aj vykúpať a po večeri sme sa opäť vrátili do Sumartinu, kde sa konal karneval a diskotéka. Videli sme prehliadku zaujímavých masiek, ktoré prichádzali v skupinách a predvádzali svoj krátky program. Boli to skupinky z rôznych oblastí Chorvátska i Talianska. Potom nasledovala veselá spoločná diskotéka.
5. deň – Návšteva mestečka Bol a najmä pláže ZLATÝ ROH. Cesta bola veľmi zaujímavá, serpentíny a značné výškové rozdiely. Kúpali sme sa, more bolo príjemné, štrk jemný. Po výbornom obede sme si pochutili na vynikajúcej zmrzline a vrátili sme sa na pláž, kde nás more privítalo vlnami, z čoho sme mali obrovskú radosť. Ani sa nám odísť nechcelo.
Po večeri sme sa stretli s naším pánom starostom Mníchom a s p. Matúšom, ktorí tiež pricestovali na Brač spolu s manželkami.
6. deň – Ráno sme sa zúčastnili svätej omše v Sumartine. Po raňajkách sme odišli do Pučišča, kde nás celý deň sprevádzal p. riaditeľ zo Selca. Najskôr sme navštívili lom na kameň i závod na jeho hrubé opracovanie /bloky, dosky/. Kameň sa po opracovaní podobá na mramor a zvláštnosťou je, že sa nachádza iba na ostrove Brač. Potom sme navštívili klesarsku = kamenickú školu, ktorá je jediná v celom Chorvátsku. Kameň sa tu opracováva iba ručne. Vyhotovenie niektorých diel trvá aj niekoľko rokov. Obdivovali sme veľa zaujímavých prác. Stretli sme sa tam aj s jedným študentom z ČR.
Po prehliadke sme sa presunuli do jedného zálivu na najkrajšiu piesočnú pláž na ostrove, kde sme sa po obede riadne vyšantili vo vode. Bolo super!
7. deň – Po raňajkách sme sa presunuli do Sumartinu a odtiaľ trajektom do mesta Makarska. Po prehliadke námestia sme prešli cez Polostrov sv. Petra (na skale socha, kostol, maják). Po výbornom obede sme si našli miesto na pláži a venovali sme sa aj nákupom suvenírov v neďalekých stánkoch.
Po večeri bolo vyhodnotenie súťaže a nasledovalo balenie na cestu domov.
8. deň – Skoro ráno sme naložili batožinu do autobusu, naraňajkovali sme sa a po rozlúčke s našimi milými hostiteľmi sme sa presúvali do Supetaru, kde sme pokračovali trajektom do Splitu. Na ceste trajektom nás prekvapil poriadny vietor a dážď. Čakala nás dlhá cesta na našu poslednú zastávku v Chorvátsku v národnom parku Plitvické jazerá. Cesta trvala asi 4 hodiny, počasie bolo premenlivé, ale na Plitviciach nám prialo pri prehliadke úžasných prírodných krás a scenérií. Aj náš prehliadkový okruh trval 4 hodiny, zvládali sme to pešo i loďami cez jazerá a v závere cestným vláčikom. Po večeri v jednej reštaurácii sme pokračovali v ceste domov. Všetci sme sladko zaspali. Zobudila nás len kontrola osobných dokladov na chorvátsko – maďarskej hranici a spalo sa veselo ďalej.
9. deň - Ďalšie prebudenie bolo už na Slovensku v Komárne, kde sa vodiči striedali pri riadení autobusu a posilnili sa kávou. Potom sme sa zobudili až v Žiline a oznámili sme našim blízkym, že sme už skoro doma.
Do Zázrivej sme dorazili o 7.30, kde nás privítalo už také oravské jesenné ráno a najmä náručia našich blízkych.

„DOBRO DOŠLI, DOBRO MALI,
CHORVÁTSKO SME SPOZNÁVALI.
HVALA – HVALA – HVALA!

Hopkanie v škole (7.9.2016)

Privítanie prvákov (5.9.2016)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole s materskou školou za školský rok 2015/2016

Slávnostné ukončenie šk. roka 2015/2016

Vyhodnotenie zberu druhotných surovín (jún 2016)

Deň životného prostredia (27.6.2016)

Exkurzia - Macocha - odmena od pána starostu (23.6.2016)
Dňa 23.6.2016 sme sa my, žiaci z 5. – 9. ročníka, ktorí sme v tomto školskom roku úspešne reprezentovali našu školu na okresných, krajských súťažiach a dokonca i na celoslovenskej matematickej súťaži, zúčastnili na náučno – poznávacej exkurzii na Morave. Všetci sme sa veľmi tešili na exkurziu a netrpezlivo sme očakávali deň „D“.
Dočkali sme sa, a skoro ráno, ešte pred siedmou sme vyrazili na cestu. Cesta v autobuse ubiehala rýchlo a po dvoch krátkych zastávkach sme sa o 12:45 dostali na Sudický dvůr, kde nás čakal výborný obed aj s veľkou kofolou a ako mňamka moravské tvarohové koláčiky i jablkové štrúdle. To, čo sme nevládali zjesť, nám zabalili do krabičky a neskoršie v autobuse sme sa do nich opäť s chuťou pustili.
Po obede sme pokračovali cez úžasnú scenériu Moravského krasu k hlavnému cieľu našej exkurzie k  Macoche. Najskôr sme pešo zišli na výhliadku prezrieť si priepasť Macochu zhora a potom sme sa po skupinkách lanovkou spúšťali k Punkevní jeskyni.
Prehliadka jaskyne bola pre každého z nás určite obrovským zážitkom, na ktorý tak skoro nezabudneme.
Časť jaskyne sme prešli pešo. Našu prechádzku zdobila kvapľová jaskyňová výzdoba – stalagmity, stalaktity,  stalagnáty, brčká, jazierka atď. – až sme sa dostali na dno Macochy, kde nás okrem krásnej hudby prekvapil úchvatný pohľad na vysoké skalné steny (138,5 m) a dve jazierka – umocnený pekným slnečným počasím. Vypočuli sme si povesť o Macoche a cesta ďalej pokračovala plavbou na motorových člnoch. K nášmu autobusu sme sa opäť dostali lanovkou a na parkovisku si ešte každý chcel okrem zmrzliny kúpiť aj niečo na pamiatku – hlavne pohľadnice a magnetky. Cesta domov ubiehala rýchlo za veselého spevu. Vrátili sme sa šťastne a niektorí i zachrípnutí.
Všetci, ktorí sa exkurzie zúčastnili, majú určite veľmi pekný zážitok. Posielame veľké ďakujem nášmu pánu starostovi. Žiaci ZŠ s MŠ Zázrivá 

Koncoročný výlet - turistická vychádzka - Malá Fatra - Jánošíkove diery (17.6.2016)
VEĽKÁ VĎAKA RODIČOM ZA VÝBORNÚ SPOLUPRÁCU!

Exkurzia Žilina (17.6.2016)

Divadelné predstavenie  BRATIA GRIMMOVCI (10.6.2016)
V piatok 10.6.2016 nás svojím divadelným výkonom potešili herci z Divadelného centra v Martine. Žiaci 3. až 9. ročníka si svoje jazykové znalosti precvičili pri predstavení, kde bratia Grimmovci hľadali strach. Scénky boli vtipné, akčné, účinkovali v nich mnohé známe rozprávkové postavičky.

Pytagoriáda - celoštátne kolo (8.-9.6.2016)
V dňoch 8. – 9. júna 2016 sa uskutočnil 37. ročník celoštátneho kola Pytagoriády. Ide o matematickú súťaž, v ktorej dôležitú úlohu, okrem správneho výpočtu, zohrával aj čas a porozumenie textu. Tadeáš Kapina z VIII. B sa umiestnil na 6. mieste. Blahoželáme!

Celé Slovensko číta deťom (3.-10.6.2016)
"POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ!" Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

Exkurzia Pieniny (2.-3.6.2016)
2. a 3. jún 2016 bol pre žiakov 5. – 9. ročníka možnosťou absolvovať vyučovanie formou exkurzie.
Začali sme splavom Dunajca na pltiach. Aby nám vody nebolo málo, padala na nás aj zhora v neúnavných kvapkách dažďa. Potom sme sa presunuli do Hniezdneho, kde sme mali možnosť vidieť múzeum i závod. Tu sme síce nemokli, ale naše čuchové bunky dostali poriadne zabrať. Rozhodli sme sa preto nabrať hĺbku. Vystúpili sme na horu Zvir v Litmanovej, aby sme sa na tomto pútnickom mieste pomodlili za našich blízkych i za seba a pekné počasie. Po toľkom cestovaní sa nám zažiadalo zložiť sa niekde pod strechou, kde by sme prečkali noc. Ubytovanie nám ochotne poskytli v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Po výdatnej večeri sme vybíjali prebytočnú energiu rôznymi športovými aktivitami, ktoré ustali po uložení sa do spacákov. Svieži a oddýchnutí ;-) sme ráno zbalili svoje veci, posilnili sa raňajkami a v očakávaní nových zážitkov sme nastúpili do autobusu. O pár minút sme už spolu s rozospatým slnkom vykračovali na Staroľubovniansky hrad, kde nás čakala nečakaná úloha: vyslobodiť z väzenia Mórica Beňovského. Po splnení všetkých úloh sa nám to podarilo, hoci sme takmer ostali miesto neho vo väzení my. Pred odchodom sme si ešte zahrali šach s veľkými drevenými figúrkami. Z jedného národného parku sme sa presunuli do druhého. V Tatrách sme sa poprechádzali okolo Štrbského plesa a videli sme aj pozostatky veternej kalamity spred pár rokov. Potom už len krátka zastávka v nákupnom centre, aby sme dopriali úľavu vyhladovaným žalúdkom a kúpili nejaké darčeky pre najbližších.
Od pondelka sa budeme učiť zase klasicky v škole, no to, čo sme videli a zažili za tieto dva dni, zostane v nás dlho.

MDD (1.6.2016)

Plameň - Liesek (21.5.2016)
Z celooravského kola postúpili naši žiaci Lívia Matúšová, Damián Štyrák, Richard Štefaničák, Ema Drengubiaková, Natália Borončová, Radoslav Smolka, Adela Fedorová, Daniela Smolková a Kamila Trofimenková do krajského kola, ktoré sa bude konať v obci Zbyňov dňa 18.6.2016.
Postupujúcim gratulujeme a prajeme úspech v krajskom kole.

ŠKOLA V PRÍRODE (22.5.-26.5.2016)
1. deň: nedeľa
V nedeľu 22.mája pred jednou sa plní očakávania schádzali pred školou. Konečne sa zjavil autobus a rodičia doň "naládovali" kufre. Deti rýchlo nasadli, zamávali otcom a mamám a už sme frčali dobrodružstvu oproti. Cesta nebola dlhá, len čo sme poobdivovali žlté polia repky olejnej, už autobus brzdil v príjemnej dedinke Demänová. S námahou sme povyťahovali kufre, rozlúčili sa s ujom šoférom a zvítali sa s usmiatou pani domácou. ČÍTAŤ ĎALEJ

LAND ART s prvákmi - Slnko (máj 2016)

Biologická olympiáda - krajské kolo (17.5.2016)
Dňa 17.5.2016 sa Agáta Matúšová z VIII. B a Marek Macek z VIII. A  zúčastnili Krajského kola biologickej olympiády, kat. E, Agáta získala 2. miesto v odbornosti botanika a Marek sa stal úspešným riešiteľom v odbornosti geológia. Blahoželáme !

Zápis do 1. ročníka (14.4.2016)
Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa v našej škole konal zápis detí  do prvého ročníka. Po krátkom privítaní sa nám predškoláci predstavili krátkym vystúpením.  Školáci  tiež predviedli svoj krátky program. Potom sa deti rozdelili do skupín. Na ceste po škole ich sprevádzali víly. V každej triede na našich budúcich školáčikov čakala iná skúška - overili sme si, ako vedia budúci prváci rozprávať, kresliť, počúvať, rátať. Za preukázané schopnosti všetkých čakal odmena – lízatko a papierové hodinky. A teraz sa už  všetci  tešíme na nový školský rok.

LAND ART s prvákmi - fázy Mesiaca (apríl 2016)
Sloboda... voľnosť... nespútanosť... aj týmito slovami by sa dalo charakterizovať umenie zeme alebo land art. Je to netradičné výtvarné umenie, ktoré pracuje s prírodným materiálom (hlina, kamene, piesok, drevo, lúka plná kvetov,...), alebo s prírodnými živlami (oheň, voda, zem, vzduch,...) vonku v teréne – priamo v ateliéri samotnej prírody. Tento druh umenia sme sa pokúsili priblížiť žiakom I.A triedy v rámci hodiny výtvarnej výchovy, realizovanej v areáli školy na asfaltovom ihrisku. očasie bolo priam ideálne, čakal nás krásny slnečný deň a vyučovanie plné prekvapení... Nosnou témou bola tvorba land artu v krajine zameraná na fázy mesiaca. (Zuzana Makarová) čítať ďalej

Biblická olympiáda – diecézne kolo (Spišská Kapitula 12. 4. 2016)
Trojčlenné družstvo z našej školy (Damián Štyrák, Mária Magdolenová, Richard Štefaničák) sa dostalo medzi 13 najúspešnejších škôl Spišskej diecézy. Okrem vedomostnej stránky sa žiaci prejavili aj umelecky scénkou Tri podobenstvá o milosrdenstve, ktorá zožala u publika veľký úspech. Napokon sa naše reprezentačné trio umiestnilo na 9. mieste, boli úspešní riešitelia tejto olympiády. Slávnostné odovzdanie cien na Biskupskom úrade bolo spojené s prehliadkou tohto sídla a odborným výkladom o jeho histórii, čo bolo pre týchto troch ôsmakov aktuálnym doplnením si poznatkov z dejepisnej oblasti.
Radosť a skúsenosť z nového zážitku napĺňala žiakov i tých, ktorí nám pri príprave na biblickú olympiádu pomáhali. Ďakujeme hlavne Marianne Kokoškovej a Albínovi  Štyrákovi za ich bezprostrednú ochotu pomôcť!

Biologická olympiáda - obvodné kolo (12.4.2016)
Obvodné
kolo Olympiády z biológie sa uskutočnilo dňa 12.4.2016 v Dolnom Kubíne. Našu školu reprezentovali žiaci Agáta Matúšová z VIII. B triedy, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v kategórii botanikaMarek Macek z VIII. A triedy, ktorý získal 1. miesto v odbornosti geológia. Gratulujeme !

Vystúpenie v Nestore (7.4.2016)
V domove dôchodcov NESTOR nás vo štvrtok 7. apríla netrpezlivo očakávali. Stalo sa už milým zvykom, že chodíme jeho obyvateľom spríjemniť dlhé chvíle. Tentokrát sme si pre nich  pripravili jarné pásmo piesní a básní.

Fyzikálna olympiáda, Matematická olympiáda, Dejepisná olympiáda - krajské kolo (marec, apríl 2016)
Ďakujeme našim žiakom: Petrovi Otrubovi, Juliane Kapinovej a Damiánovi Štyrákovi za reprezentáciu.

Matematická olympiáda - obvodné kolo (5.4.2016)
Dňa 5. apríla 2016 sa
v priestoroch ZŠ Petra Škrabáka uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola od šiesteho po ôsmy ročník. Najväčší úspech dosiahla Agáta Matúšová z VIII. B, ktorá v kategórii Z8 zvíťazila. Svoju bystrosť a pohotovosť preukázali aj ďalší ôsmaci Andrej Fašánok a Tadeáš Kapina, ktorí obsadili 3. a 5 miesto. K úspešným riešiteľom sa zaradila aj Lucia Otrubová (VI. A). Blahoželáme!!!

Noc s Andersenom (1.-2.4.2016)
V piatok 1.4.2016 sme sa zapojili do medzinárodnej čitateľskej aktivity Noc s Andersenom. Deti v mnohých krajinách sveta strávili noc v knižniciach či školách a venovali sa knihám. My sme začali už ráno. Každá trieda si urobila vlastný čitateľský program. ČÍTAŤ ĎALEJ

Projekt - Mein Freund VII. A

Vtáčie búdky (20.3.2016)
Dňa 20. 3. 2016 sa v našej škole uskutočnila druhá časť tvorivej dielne – výroba vtáčích búdok. Vyrobilo sa 18 vtáčích búdok, ktoré budú rozmiestnené v areáli školy. Ďakujeme rodičom a šikovným majstrom, ktorí prispeli, či už materiálom – Jožko Matúš a taktiež odbornou pomocou – Metod Macek.

Lyžiarsky výcvik (14.-18.3.2016)

Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo (16.3.2016)
Dňa 16.3.2016 našu školu vo Fyzikálnej olympiáde reprezentovali
úspešní riešitelia školského kola: Peter Otruba z IX. B a Tadeáš Kapina z VIII. B. Obaja vo svojich kategóriách zvíťazili. Blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň ZŠ (14.3.2016)

Výchovný koncert (10.3.2016)
Dňa 10. marca 2016 k nám zavítal hudobník pán Anton Budinský z Očovej so svojím výchovným koncertom, v ktorom zahral našim žiakom na rôznych ľudových hudobných nástrojoch ako sú fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, Panova flauta, heligónka, pastiersky bič ba dokonca aj na trubici od vysávača.

Chemická olympiáda - obvodné kolo (10.3.2016)
V obvodnom kole chemickej olympiády, v kategórii Dz sa Peter Otruba, žiak IX. B umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme!

Pytagoriáda - obvodné kolo (9.3.2016)
Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Takže šancu uspieť majú najmä tí, ktorým nie sú cudzie pohotovosť, logické myslenie, netradičné spôsoby a postupy. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili: Miroslav Kokoška, III. A; Klaudia Lakoštíková, IV. A; Lucia Otrubová, VI. A. Tadeáš Kapina z VIII. B vyhral v kategórii P8. Gratulujeme!

Biblická olympiáda - okresné kolo (9.3.2016)
V stredu 9. marca 2016 reprezentovali našu školu na okresnom kole Biblickej olympiády v Dolnom Kubíne žiaci VIII. B triedy: Damián Štyrák, Mária Magdolenová a Richard Štefaničák. Po piatich súťažných kolách z Prvej knihy Samuelovej a Evanjelia podľa Lukáša sa napokon umiestnili na stupni víťazovpostupujú do krajského (diecézneho) kola súťaže.
Blahoželáme a dúfame, že vytrvajú v dobrom až do konca!!!

Marec – mesiac knihy
Šíriť úctu ku knihám a prehlbovať v žiakoch záujem o čítanie kníh sme sa podujali formou učenia deti deťom. Žiačky VII. A triedy Ivana Krížová a Terezka Babicová si pripravili prezentácie so zaujímavosťami zo sveta kníh a knižníc. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry ich sprostredkovali žiakom z nižších ročníkov. Zároveň si pre žiakov pripravili aktivity spojené s knihami a ich čítaním. Hoci to boli „len“ žiačky, mladší spolužiaci ich pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do odpovedí i úloh. U oboch strán (prednášajúcich i poslucháčov) bol tento edukačný prvok prínosom, ktorý má perspektívu pokračovať.

Zmysel života - ukážky canisterapie (26.2.2016)
V piatok dopoludnia našu školu navštívila Mgr. Martina Michalková so svojimi „Babami“: Eila, Kloe, Keri a Elfin. Oboznámila nás s činnosťou organizácie Zmysel života, videli sme komunikáciu s nepočujúcim psíkom, vzťah medzi človekom a psom, prácu výcviku s klikrom, ukážky polohovania a žiaci sa zapojili do zábavných aktivít so psíkmi. Zároveň sme dostali rady ako sa správať pri stretnutí s neznámymi psami. Ďakujeme.

RECYKLOHRY - 27. úloha
V rámci 27. úlohy do 10. marca: Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, rádio ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, atď.).
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo (9.2.2016)
V obvodnom kole Dejepisnej olympiády dňa 9.2.2016 zvíťazil žiak VIII. B Damián Štyrák (kategória D). Svojimi vynikajúcimi vedomosťami sa mu podarilo získať krásne 1. miesto a postúpiť do krajského kola. Leonard KomárIX. A sa v kategórii C umiestnil na 2.-3. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

Karneval (8.2.2016)

Geografická olympiáda - obvodné kolo (4.2.2016)
44. ročník Geografickej olympiády prebehol v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne dňa 4. februára 2016. Olympiáda mala dve časti: monotematickú, teoretickú a poznatky o miestnej krajine a druhá časť bola praktická, žiaci v nej preukázali zručnosť práce s atlasom a mapou.
Našu školu reprezentovali: Jakub Žúbor (V. B), Margaréta Štyráková (VI. A), Katarína Teličáková, Ema Barienčíková (VII. A) a Agáta Matúšová (VIII. B). Súťažilo sa v troch kategóriách – 1. kategória (ôsmaci, deviataci), 2. kategória (šiestaci, siedmaci) a 3. kategória (piataci). V kategórii G získal Jakub Žúbor 3. miesto a v kategórii E skončila Agáta Matúšová na 3. mieste. Všetkým ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu.

Matematická olympiáda - obvodné kolo (19.1.2016)
Dňa 19.1. 2016 sa v Základnej škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne uskutočnilo obvodné kolo 64. ročníka Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9. Vynikajúci úspech dosiahla žiačka IX.A Juliana Kapinová, ktorá obsadila 1. miesto s plným počtom bodov. K úspešným riešiteľom sa pridal aj Tobiáš Kapina z V. B. Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo (13.1.2016)
Dňa 13. 1. 2016 sa v ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka 7. ročníka Zuzana Karcolová. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách podľa veku. Zuzana súťažila v skupine 1A (piataci, šiestaci a siedmaci). Umiestnila sa na 2. mieste. Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a zároveň želáme veľa ďalších úspechov.

Olympiáda v nemeckom jazyku - obvodné kolo (12.1.2016)
V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku dňa 12. 1. 2016 žiačka 9. ročníka Diana Pazderová získala 2. miesto v kategórii 1B (ôsmaci, deviataci). Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov.