PROJEKTY

percentá pre školu

 

 Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

 

martinus logo

 

 

slovintegra logo

logo etwinning

 

 

 

Projekt Erasmus+

 

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Logo - národný projekt VUDPaP

 

recyklohry

 

 
 

 

 

 

 

 

penfriends

 

 

 

 

 

LOGO - Euroregión Beskydy

 

LOGO - Fond regionálneho rozvoja EÚ

LOGO - Spolupráca PL a SR

Erb - Kety 

Verejné obstarávanie Výtvarná výchova - práce Jedálny lístok
ROZVRH HODÍN 2017/2018 ZNÁMKY - internetová žiacka knižka Školská knižnica
Výchovné poradenstvo ALF - online testovanie TrackTest - anglický jazyk

AKTUALITY:

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2017/2018

Maľovanie ihriska (júl 2017)
Ani cez letné prázdniny sme nezaháľali a vymaľovali sme spolu s rodičmi a deťmi detské ihrisko, plné zábavy, zmysluplných hier a preskakovačiek. I keď sa to nezdá, nebolo to jednoduché. Najprv nám museli starší žiaci ihrisko vyzametať, potom obecní hasiči vyumývať, až nakoniec prišiel nápad ako deťom spestriť voľný čas, aby nesedeli len za počítačom, ale aby mali chuť aj športovať a zabávať sa s kamarátmi na čerstvom vzduchu. No a nakoniec veľká vďaka patrí rodičom, ktorí nám to pomohli zrealizovať.

Mierový beh PEACE RUN (22.6.2017)
Mierový beh je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Symbolizuje a vyjadruje odvekú túžbu po mieri, prítomnú všade na svete. Jeho poslaním je prekonávať politické, sociálne, kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi a ľuďmi ako i hranice v nás samých. Túto snahu symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. Medzinárodný tím bežcov ju nesie a odovzdáva všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť. Zázrivá bola tento rok súčasťou štafety, ktorá prebehne viacerými krajinami Európy.

Exkurzia - záchranná stanica (21.6.2017)

Škola v prírode (12.-16.6.2017)
12.6. Hoci sme sa dohodli na ôsmu, už krátko po siedmej sa ku škole blížili prvé kufre. Postupne sa nimi zaplnila celá chodba.  Náhlivo sme zbalili posledné „potrebnosti“ a v nádeji, že už máme všetko, čo budeme potrebovať, sme sa pobrali k autobusu. Poslední najvytrvalejší rodičia nám pomohli „nalodiť sa“ a pá-pá, môžeme ísť. (čítať ďalej)

Celé Slovensko číta deťom (7.6. a 9.6.2017)
Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity Celé Slovensko číta deťom. Žiakov štvrtého ročníka navštívili traja hostia: miestna organistka Veronika Buláková prečítala úryvok zo známej knižky Malý princ, s maliarkou Evou Dudášovou sme sa preniesli spolu s Orlím pierkom do amerických indiánskych prérií a s fotografom Jožkom Juríkom sme prežili zaujímavé chvíle v africkej divočine  (Príhody v divočine). Na hudobných nástrojoch nám zahrali žiaci Viktória Šuvadová, Anetka Vraniaková, Šimon Petera.
K prvákom zavítali bývalé pani učiteľky Ema Lesná a Beáta Daubnerová a prečítali im niekoľko básní od Milana Rúfusa. Pani Lesná je spolurodáčkou Milana Rúfusa, preto o ňom  deťom vedela porozprávať veľa zaujímavostí. Program im spestrili Dianka Mäsiarová hrou na heligónke a Miriam Makarová na flaute.

U nás taká obyčaj (jún 2017)
Dňa 20. 6. 2017 sa žiaci našej školy zapojili do súťaže pre deti a mládež od 6 do 15 rokov, ktorú vyhlásila  Oravská knižnica  Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Žiaci sa mohli zapojiť do súťaže slovom i kresbou.  Kresbou znamenalo namaľovať rôzne motívy z ľudových rozprávok, zvykov a tradícií na tému: U nás taká obyčaj, ....
Výtvarná technika bola ľubovoľná: kresba, maľba, koláž, grafika, mozaika, kombinované techniky. V prílohe prikladáme práce žiakov ročníkov 5. – 9.
IX. B – Martin Zaťko, Agáta Matúšová, Andrej Fašánok, Lívia Matúšová, Lenka Hertelová, Soňa Peterová, Karina Terézia Smolková
V. A – Roman Matúš, Nikola Mahútová, Matej Matúš, Natálka Smolková
VI. B – Samuel Šebeň, Magdaléna Juríková, Martina Mäsiarová, Kamila Štefaničáková,  Rebeka Kokošíková,  Dana Pazderová, Diana Lakoštíková
VI. A – Júlia Matúšová, Ivana Smolková
VII. A – Sofia Gaššová, Aneta Juríková, Grétka Štyráková, Kamila Trofimenková, Andre Ragályi

Exkurzia Demänovská jaskyňa II. A (7.6.2017)

Exkurzia Morava - Záhorie (1. - 2. jún 2017)
Navštívili sme:
1. deň: Lednice - Mikulov - Valtice – Gbely
2. deň: Šaštín - Driny - Trnavu

MDD IV.B (1.6.2017)

MDD II. A (1.6.2017)

Povedz mi, čo čítaš - výstava - Florinov dom (31.5.2017)
Výstava, ktorá nás - žiakov IX.B zaviedla do dejin kníh z fondu Čaplovičovej knižnice. V priestore, kde kedysi žil Theo H. Florin sme sa mohli dostať do tajov kníh, nie súčasných ale historických. Prostredníctvom rôznych úloh sme si mohli vyskúšať svoj postreh, vedomosti, ale získať tiež nové informácie zo staršej slovenskej literatúry.
Nezabudli sme ani na svoje žalúdky a utužovanie našich vzťahov ešte skôr ako sa na konci šk. roka rozlúčime. Pizza bola výborná, všetko sme zjedli... Ďakujeme!

Slávik Slovenska - okresné kolo (17.5.2017)
Mestský úrad v Dolnom Kubíne, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, zorganizoval v spolupráci so ZUŠ Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne okresné kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Dejiskom podujatia bola dňa 17. mája 2017 koncertná sála ZUŠ P.M. Bohúňa. Do súťaže sa zapojilo 8 základných škôl z nášho okresu; prihlásených bolo dovedna 21 detí v troch kategóriách. V kategórii 1.-3. ročník ZŠ vyhrala Nela Barienčíková z I. A, ktorá bude našu školu reprezentovať v krajskom kole. Blahoželáme !

Veselá joga pre deti - II. A (10.5.2017)
Netradičná hodina telesnej výchovy pre druhákov tentoraz bola joga. Joga v tomto veku je veľká sranda a zábava. Andrejka a Janek si pre nás pripravili veľa cvikov na správne držanie tela a dýchanie. Zameriavali sa na koordináciu a rovnováhu, silu a vytrvalosť, ale aj na uvoľnenie. Cvičili sme zostavy ako pozdrav slnka, hry na zvieratká, zdravé mocné stromy, párové cviky. Deti sa učili spolupráci pri skupinových cvikoch. Dávali pozor jeden na druhého pri jogovej akrobacii a učili sa rešpektovať svoje pocity. Vedieť si uvedomiť reakcie svojho tela, aké pozície nás robia silnými či flexibilnými alebo šťastnými a pokojnými.  Súčasťou každej takejto hodiny sú hlavne dychové cvičenia a umenie relaxácie. 
Ďakujeme za skvelú spoluprácu a tešíme sa na budúce , keď si  s našimi novými kamarátmi Andrejkou a Janekom opäť zacvičíme jogu, tentoraz v prírode.

Slávik Slovenska (27.4.2017)

Neužitočná moc masmediálneho priemyslu - výchovný koncert (25.4.2017)
Žiaci našej školy sa dňa 25.4.2017 zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho programu  Neužitočná moc masmediálneho priemyslu  so zameraním na zneužívanie moci masmédiami.  Žiakom bola priblížená a vysvetlená problematika vplyvu masmédií na ľudí formou hovoreného slova, hudby a interaktívnych vstupov.

Fyzikálna olympiáda - krajské kolo (13.4.2017)
Kategória E: Tadeáš Kapina, IX. B - 2. miesto

Zápis prvákov (12.4.2017)

Matematická olympiáda - obvodné kolo (4.4.2017)
Kategória Z6: Tobiáš Kapina (VI. B) - úspešný riešiteľ
Kategória Z7: Lucia Otrubová (VII. A) - úspešná riešiteľka
Kategória Z8: Zuzana Karcolová (VIII. A) - úspešná riešiteľka

Noc s Andersenom  (31.3.2017)
„...pán Andersen, skončil sa deň, dýchnite život do vašich viet, ste múdry pán, čítajte nahlas, pán Andersen...“
Piatočnú noc 31. marca sme spolu s množstvom detí v knižniciach a školách po celom svete strávili v našej škole v spoločnosti kníh a rozprávkových postáv. Prvá úloha čakala hneď pri vstupe: len ten, kto mal dosť šikovnosti (a možno aj odvahy) preliezť pavučinou, čo so spacákom a karimatkou v náručí nebolo až také jednoduché, sa mohol pripojiť k nočným čitateľom. (čítať ďalej)

Štvorlístok pre talenty (24.3.2017)
Štvorlístok pre talenty - tak znie názov slávnostného benefičného galavečera občianskeho združenia LECA, ktorý sa konal v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava v Bratislave v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava. Záštitu nad projektom prevzali prezident Českej republiky J.E. Miloš Zeman, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a komisárka pre deti SR Viera Tomanová. Vyvrcholenie ročnej činnosti projektu zameraného na podporu talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín sa nieslo v slávnostnej atmosfére galavečera, v ktorom vystúpili aj žiaci našej školy Karina Terézia Smolková a Marek Smolka. V programe bez nároku na honorár vystúpili Marcela Leiferová, Hana Zagorová, Sisa Sklovská, Otakar Klein, Božena Ferancová, Martin Harich, Peter Luha, Peter Farakšovský a KAMPANELA – brnenský spevácky súbor. Celým večerom sprevádzali mladí herci Juraj Bača a Barbora Žilecká.
VIDEO

Biblická olympiáda – okresné kolo (21.3.2017)
Prvýkrát v histórii sa okresné kolo Biblickej olympiády uskutočnilo v našej škole. V utorok 21. marca 2017 si osem škôl preverovalo znalosti zo štyroch biblických kníh: Gn, Sdc, Dan a Ef. Nás reprezentovali žiačky VIII. A triedy: Alica Maceková, Ema Barienčíková a Zuzana Karcolová. Po piatich súťažných kolách ich len jeden bod delil od víťazstva.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s prípravou tejto olympiády!

Matematická olympiáda - krajské kolo (21.3.2017)
Kategória Z9: Andrej Fašánok - úspešný riešiteľ

Apple crumble - netradičná hodina ANJ (21.3.2017)
Hodiny angličtiny v V. A sú veľmi  pestré – od konverzácie, prekladu, čítania, posluchu, učenia sa gramatiky, doplňovačiek a hier, ale tentokrát sme mali veľmi netradičnú hodinu. Pretože preberáme tému zdravá životospráva a britské jedlo, rozhodli sme sa upiecť svoj vlastný jablkový koláč „APPLE CRUMBLE“, čo je vlastne mrveničkový jablkový koláč. Bola to netradičná hodina anglického jazyka plná úsmevu, zábavy, sebarealizácie a vzájomnej pomoci. Názorné a netradičné hodiny sú vždy príjemnou zmenou pre žiakov a veríme, že sú zároveň aj inšpiráciou a motiváciou pre učenie sa daného predmetu.

Rozprávková noc v MŠ (18.3.2017)

Lyžiarsky kurz (13.3. - 17.3.2017)

Hviezdoslavov Kubín I. stupeň - školské kolo (16.3.2017)
Dňa 16.3.2017 sa konalo školské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy „HK“. Celkom sa prednesu zúčastnilo 11 recitátorov.
Víťazi I. kategórie:
POÉZIA:
I. miesto – Miriam Štyráková (IV.B)
II. miesto – Nina Barienčíková (IV.B)
III. miesto – Jazmína Kapinová (II.A)
PRÓZA:
I. miesto – Jakub Hreško (II.A)
II. miesto – Adam Barienčík (III.A)
III. miesto – Jakub Drengubiak (II.A)
V okresnom kole  nás budú reprezentovať– Jakub Hreško a Miriam Štyráková. Prajeme im veľa úspechov!

Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo (16.3.2017)
Kategória E: Tadeáš Kapina (1. miesto)

Pytagoriáda - obvodné kolo (15.3.2017)
Kategória P4: Miroslav Kokoška (2. miesto)

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo (14.2.2017)
Kategória C: Damián Štyrák (1. miesto + postup na krajské kolo), Tadeáš Kapina (úspešný riešiteľ) DIPLOM

Geografická olympiáda  - obvodné kolo (7.2.2017)
Kategória G: Natanael Kapina (2. miesto) DIPLOM
Kategória E: Agáta Matúšová (úspešná riešiteľka)

Karneval (2.2.2017)

Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie (31.1.2017)
Dňa 31.1.2017 bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu, do ktorej sa zapojilo 29 žiakov z IX.A a IX.B. Najviac hlasov získala pohľadnica Agáty Matúšovej (IX.B). Na druhom mieste sa umiestnil Martin Zaťko (IX.B), tretie miesto získala Alena Zajoncová (IX.A). Výhercom blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.

Matematická olympiáda - obvodné kolo (24.1.2017)
utorok 24. januára 2017 sa v priestoroch ZŠ P. Škrabáka uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. V kategórii Z5 sa s troma náročnými úlohami popasovalo celkovo 22 žiakov, ni piataci Natanael Kapina a Klaudia Lakoštíková sa stali úspešnými riešiteľmi.
V kategórii Z9 deviataci riešili 4 úlohy, z nich sa Andrej Fašánok (IX. B) umiestnil na 2. mieste, Tadeáš Kapina, Agáta Matúšová a Martin Zaťko sa zaradili k úspešným riešiteľom. Blahoželáme. DIPLOM

LAND ART - VODA - II. A (20.1.2017)
Piatková výtvarná výchova u druhákov sa opäť niesla v znamení land artu. Tentoraz sme sa zamerali na vodný živel, na jednu z jeho metamorfóz v podobe snehu... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo (17.1.2017)
Žiačka Zuzana Karcolová z VIII.A si dňa 17.1.2017 zmerala sily s rovesníkmi z ôsmych a deviatych ročníkov v kategórii 1B. Preukázala svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením, komunikácii a zaradila s k úspešným riešiteľom tejto náročnej súťaže.
Ďakujeme za reprezentáciu školy a zároveň želáme veľa ďalších úspechov.

Zmena poplatkov za stravovanie

Vianočná besiedka (22.12.2016)

Vystúpenie žiakov v rezidencii NESTOR (20.12.2016)

Vianočné trhy (11.12.2016)

JUMPING KIDS s trénerom II. A (8.12.2016)
Netradičná hodina telesnej výchovy

Natur-Pack
NATUR-PACK vybral víťaza výtvarnej súťaže o najkrajší námet na vianočnú pohľadnicu! Víťazkou sa stala Alena Zajoncová z IX. A, ktorej pohľadnica s témou Vianoc a recyklácie sa organizátorom páčila najviac spomedzi 30 zaslaných prác. Víťazka súťaže získala od NATUR-PACKu darčekový balíček a každý žiak našej školy i všetci pedagógovia dostali pohľadnicu s víťazným motívom.

Návšteva sv. Mikuláša (6.12.2016)

Pečenie oblátok a medovníkov s rodičmi (27.11. 2016)

Exkurzia Klauke, Kajo metal (30.11.2016)
Posledný novembrový deň 30.11.2016  žiaci 9. a 8. ročníka navštívili počas Dňa otvorených dverí Strednú odbornú školu polytechnickú v Kňažej.
V škole mali pripravený zaujímavý program, získali informácie o duálnom vzdelávaní, podmienkach prijatia a štúdia na strednej škole. Mohli nahliadnuť do procesu vzdelávania v odborných učebniach a školských dielňach.
Ako v predchádzajúcich rokoch,
aj teraz boli súčasťou tejto exkurzie návštevy prevádzok okolitých firiem KAJO a Klauke, kde mohli  vidieť zblízka prevádzku moderných zariadení a technológií využívaných pri výrobe. Ďakujeme Strednej škole polytechnickej, ktorá v spolupráci s partnerskými firmami zabezpečila  dopravu autobusom pre žiakov našej školy.

Burza stredných škôl (15.11.2016)
Dňa 15. 11. 2016  sa žiaci 9. ročníka zúčastnili v MsKS v Dolnom Kubíne na Burze stredných škôl, kde získali informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach prijatia na štúdium a možnostiach uplatnenia v praxi.

Pečenie oblátok a medovníkov (november 2016)

Vystúpenie žiakov v rezidencii Nestor a v Charite (10.-11.11.2016) 
V dňoch 10.11. a 11.11. 2016 sme navštívili našich starších spoluobčanov v Nestore a v Charite. Potešili sme ich pekným vystúpením – piesňami, tancami, básňami, hraním na ľudových nástrojoch. Odmenení sme boli krásnym potleskom, úsmevom a veru niektorí sa neubránili ani slzám v očiach od šťastia a dojatia.

Knižný Sherlock
Menom známej literárnej postavy sme nazvali súťaž, ktorá v tomto školskom roku, ktorý je Rokom čitateľskej gramotnosti, prebieha v našej škole. Zapojiť sa do nej môžu žiaci 5. – 9. ročníka. Úlohou žiakov je hľadať odpovede na otázky, ktoré sú v školskej knižnici na nástenke. Indíciou ku každej otázke je meno autora a názov knihy, v ktorej možno nájsť odpoveď. Správne odpovede si žiaci zapisujú do detektívneho zápisníka, ktorý stráži pani učiteľka Červeňová. Komu sa podarí do konca školského roku vypátrať najviac správnych odpovedí, získa titul Knižný Sherlock ZŠ Zázrivá a špeciálnu cenu pána riaditeľa.
Obdobnú formu má súťaž Knižný MINISherlock pre žiakov 1. – 4. ročníka. Stopy, po ktorých majú žiaci pátrať, sú v budove novej školy pri vstupných dverách na nástenke. Odpovede si zapisuje každý žiak do svojho zápisníka, ktorý na konci roku odovzdá pani učiteľke Barienčíkovej.
Veríme, že aj týmto spôsobom sa nám podarí naplniť motto našej školy: zušľachtiť ducha.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo (26.10.2016)

Puf a Muf sa vracia - divadelné predstavenie (26.10.2016)
Žiaci II. A sa počas predstavenia v Dolnom Kubíne
zoznámili s Viktorom Kubalom a s postavami z jeho tvorby, ktorými  sú Puf a Muf, Peter a Dita. Zaujímavé príhody a vtipné peripetie dvoch nezbedných kocúrov, ktorým sa počas prípravy na olympiádu podarilo vyčistiť rybník a na vylovenom vysávači navštíviť planétu Mars, upozornili deti na dôležitosť ochrany životného prostredia. Celá inscenácia sa niesla v komickom až grotesknom duchu a chvíľami sa nám zdalo, že sa pozeráme na animovaný film. Zaujímavá scénografia, vtipný text a hudba vtiahla deti do deja. Predstavenie bolo pre všetkých krásnym zážitkom.

Medzinárodný deň školských knižníc (24.10.2016)
Podľa tradície patrí posledný pondelok v mesiaci október školským knižniciam. Našu vynovenú školskú knižnicu sme prezentovali žiakom 4. – 7. ročníka. Sprievodkyňami boli žiačky Ema Barienčíková a Ivana Krížová z VIII. A triedy, ktoré si pre mladších žiakov pripravili poučno-zábavné aktivity, aby aj takýmto spôsobom motivovali žiakov k čítaniu a návštevám školskej knižnice.

Plavecký výcvik (október 2016)

Ukážka práce s dravcami (14.10.2016)
Našu školu navštívili sokoliari z ČR a žiaci mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi druhmi dravcov, dozvedeli sa, čím sa vyznačujú, čím sú zaujímaví. Po výklade nasledovala súťaž pre žiakov a ukážky letu a lovu dravcov .