PROJEKTY

MOSSÓCZYHO FOND

Pán Peter Mossóczy sa narodil 11. septembra 1905 na južnom Slovensku pri Nových Zámkoch, zomrel 3. marca 1999 v Dolnom Kubíne, je pochovaný na cintoríne v Zázrivej.

Nemal veru jednoduchý život. Po vyštudovaní gymnázia začal štúdiá v Prahe na Karlovej univerzite, ale vojnové obdobie mu štúdiá predčasne ukončilo. V málotriedke v Bielej prežil celý svoj život, zasvätený výchove detí. Dlhé roky učil v drevenici. Neskôr, po vybudovaní murovanej školy, sa mu jeho pracovné podmienky zlepšili. Až v dôchodku mu bolo dožičené bývať v pohodlí v školskom byte – v bytovke. Na tvrdý údel si nikdy nesťažoval, ba naopak, šíril vôkol seba zdravý optimizmus. Bol veľmi sčítaný v oblasti svetovej literatúry, veľmi dobrý prehľad mal i z oblasti matematiky, najnovších výdobytkov vedy, techniky a obzvlášť astronómie. Zaujímal sa aj o športové dianie.

Jeho láska k deťom sa premietla do pozoruhodného činu, keď venoval svoje úspory škole v Zázrivej tak, aby úroky z nich sa každoročne využívali k odmene najlepších žiakov školy. Založil tak 26. augusta 1991 fond na podporu najlepších žiakov základnej školy, ktorý dodnes nesie jeho meno.

11. septembra 2005 sme si s úctou pripomenuli 100. výročie narodenia tohto vzácneho človeka.

Odmeny navrhuje a schvaľuje pedagogická rada školy.

Z fondu boli odmenení žiaci:

1991/1992    
Tibor Krška

1992/1993    
Pavol Karcol

1993/1994    
Monika Bellová, Daniel Majdiš

1994/1995    
Miriama Belková, Lucia Majerčáková, Katarína Karcolová

1995/1996    
Anna Janká, Zuzana Majdišová, Jozef Jurík, Jana Majerčáková, Jana Faglicová, Peter Majdiš, Mária Ertlová, Tomáš Neznik, Katarína Karcolová

1996/1997    
Katarína Karcolová, Jana Majerčáková, Mária Ertlová, Pavol Mandinec, Alexander Sendrey

1997/1998    
Katarína Karcolová, Katarína Borončová, Juraj Jurčík, Katarína Matúšová, Alexander Sendrey, Jana Faglicová

1998/1999    
Tomáš Neznik, Dana Szabová, Anna Smolárová, Michal Mešťaník

1999/2000    
Zuzana Matúšová, Jozef Pollák, Miroslav Ligas, Juraj Mešťaník

2000/2001    
Juraj Mešťaník, Silvia Borončová

2001/2002    
Zuzana Matúšová, Jozef Pollák, Jana Lášticová, Martin Pazdera

2002/2003    
Michaela Majdišová, Zuzana Matúšová, Martin Pazdera, Jozef Pollák

2003/2004    
Zuzana Matúšová, Jozef Pollák

2004/2005    
Marianna Karcolová

2005/2006    
Ján Krška

2006/2007    
Adrián Otruba

2007/2008    
Adrián Otruba

2008/2009    
Barbora Borončová, Ján Víglaš

2009/2010    
Monika Otrubová

2010/2011
Veronika Kršková