PROJEKTY

Členovia rodičovskej rady - šk. rok 2016/2017

I. A - Lenka Tyemiaková

II. A - Katarína Černajová

III. A - Milota Hlbočanová

IV. A - Elena Krížová

IV. B - Veronika Kôpková

IV. A - Vlasta Mahútová

VI. A - Bc. Zuzana Žúborová

VI. B - Magdaléna Otrubová

VII. A - Jana Gaššová

VIII. A - Monika Maceková

IX. A -  Mária Vojvodová

IX. B - Ing. Albín Štyrák

Výkonný výbor Združenia rodičov v šk. roku 2016/2017:

Predseda: Milota Hlbočanová

Tajomník: Veronika Kôpková

Hospodár: Vlasta Mahútová

Revízor: Magdaléna Otrubová

Účtovníčka ZRŠ: Martina Otrubová

 

Zápisnica zo zasadania (24.10. 2016)

STAV FINANCIÍ ZRŠ - šk. rok 2015/2016

Zápisnica zo zasadania (6.10.2015)

Stanovy združenia rodičov

STAV FINANCIÍ ZRŠ - šk. rok 2014/2015

Zápisnica zo zasadania (13. 10. 2014)

Zápisnica zo zasadania (30. 9. 2014)

STAV FINANCIÍ ZRŠ - šk. rok 2013/2014

Zápisnica zo zasadania (29. 10. 2013)

STAV FINANCIÍ ZRŠ - šk. rok 2011/2012

Zápisnica zo zasadania (25. 9. 2012)

Zápisnica zo zasadania (24. 1. 2012)

STAV FINANCIÍ ZRŠ - šk. rok 2010/2011

Zápisnica zo zasadania (29. 11. 2011)

Zápisnica zo zasadania (27. 9. 2011)

STAV FINANCIÍ ZRŠ - šk. rok 2009/2010

STAV FINANCIÍ ZRŠ - šk. rok 2008/2009