PROJEKTYVedúca CVČ: Mgr. Dana Smolková

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV - šk. rok: 2017/2018

Názov záujmového útvaru

vedúci

počet žiakov

Matika Ing. Mária Petrovičová  
Malí muzikanti Mgr. Katarína Barienčíková  
Eko-bio-racio Mgr. Monika Kazárová  
Florbal Mgr. Marián Babiak  
Vševedko Mgr. Dana Smolková  
Priatelia slovenského jazyka Mgr. Ľubica Michelíková
Mladí športovci Mgr. Michal Smitka  
Mladí hasiči Mgr. Anton Daubner  
Mladý zdravotník Mgr. Valéria Juríková  

DEŇ OD-DO Názov záujmového útvaru Vedúci
PONDELOK 13,00-15,00 Eko-bio-racio Mgr. M. Kazárová
UTOROK      
STREDA 13,10-15,10 Priatelia slovenského jazyka Mgr. Ľ. Michelíková
12,30-14,30 Malí muzikanti Mgr. K. Barienčíková
12,30-14,30 Vševedko Mgr. D. Smolková
13,10-15,10 Florbal Mgr. M. Babiak
ŠTVRTOK 13,15-15,15 Matika Ing. M. Petrovičová
  13,10-15,10 Mladí hasiči Mgr. A. Daubner
  12,00 - 14,00 Mladý zdravotník Mgr. V. Juríková
PIATOK 13,10-15,10 Mladí športovci Mgr. M. Smitka