PROJEKTYVedúca CVČ: Mgr. Dana Smolková

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV - šk. rok: 2016/2017

Názov záujmového útvaru

vedúci

počet žiakov

Slovenčina s PC Mgr. Oľga Žúborová  
Matika Mgr. Marek Bereta  
Malí muzikanti Mgr. Katarína Barienčíková  
Motor 5 Mgr. Veronika Magdolenová  
Florbal Mgr. Marián Babiak  
Vševedko Mgr. Dana Smolková  
Priatelia slovenského jazyka Mgr. Ľubica Michelíková
Mladí športovci Mgr. Michal Smitka  
Mladí hasiči Mgr. Anton Daubner  

DEŇ OD-DO Názov záujmového útvaru Vedúci
PONDELOK 13,10-15,10 Slovenčina s PC Mgr. O. Žúborová
13,10-15,10 Matika Mgr. M. Bereta
UTOROK 13,10-15,10 Mladí hasiči Mgr. A. Daubner
STREDA 12,30-14,30 Motor 5 Mgr. V. Magdolenová
12,30-14,30 Malí muzikanti Mgr. K. Barienčíková
13,10-15,10 Florbal Mgr. M. Babiak
ŠTVRTOK 12,30-14,30 Vševedko Mgr. D. Smolková
  13,05-15,05 Priatelia slovenského jazyka Mgr. Ľ. Michelíková
PIATOK 13,10-15,10 Mladí športovci Mgr. M. Smitka