Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca:  Ing. Mária Petrovičová
Konzultačné hodiny:  
pondelok   13:30 – 14:30 hod.
V prípade potreby je možnosť dohodnúť si iný termín:

Ďakujem za porozumenie.

Kabinet výchovného poradcu: 1. poschodie ZŠ Zázrivá
(v strede chodby)

Dôležité internetové stránky:

www.svsmi.sk
- podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom Slovensku, s možnosťou prístupu na stránky jednotlivých stredných škôl (návod na použitie, pdf)


www.nucem.sk -  podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní deviatakov „Monitor“

www.svetprace.sk
  - katalóg pracovných pozícií

Spolupracujeme:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - pracovisko 1.
ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín  
tel.: 043/586 2107, 0904 566 544

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - elokované pracovisko.
ul. M.R.Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín - ako súčasť CPPPaP v Dolnom Kubíne - pracovisko č. 2.                                    
tel: 043/586 3923, 043/582 3031,  043/582 3029

e-mail:  prevencia@cpppapdk.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
Hviezdoslavovo námestie 2190, Dolný Kubín
mob.: 0915625500
e-mail:
scsppdk@gmail.com