Prevencia šikanovia

Nový portál, ktorý prináša  informácie o tejto problematike www.prevenciasikanovania.sk

Milí žiaci,
ak máte pocit ohrozenia Vás alebo kohokoľvek z triedy, školy, obráťte sa na triedneho učiteľa, výchovného poradcu,  alebo ktoréhokoľvek dospelého, ku ktorému máte dôveru.
Ak sa  s problémom podelíte, vždy ho ľahšie zvládnete.


Vážení rodičia,

ak máte podozrenie, že je Vaše dieťa šikanované, neváhajte a  porozprávajte sa o probléme s triednym učiteľom alebo výchovným poradcom.