PROJEKTY

VEDENIE ŠKOLY 

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Manco

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Marián Babiak

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Mária Babicová


UČITELIA - 1. stupeň:

I. A - Mgr. Katarína Barienčíková

II. A - Mgr. Veronika Magdolenová

III. A - Mgr. Danica Polláková

IV. A - Mgr. Dana Smolková


UČITELIA - 2. stupeň

V. A - Mgr. Denisa Ďurajková

V. B - Mgr. Monika Brodňanská

VI. A - Mgr. Tatiana Wišnievska

VII. A - PaedDr. Monika Červeňová

VII. B - Mgr. Michal Smitka

VIII. A - Mgr. Marek Bereta

IX. A - Mgr. Ľubica Michelíková

 


UČITELIA BEZ TRIEDNICTVA

Ing. Mária Petrovičová - výchovná poradkyňa

Mgr. Monika Kazárová

Mgr. Mariana Olbertová

Mgr. Dušan Seman

Mgr. Marián Grega

 

VYCHOVÁVATEĽKY V ŠKD

Ingrid Grandtnerová

Ľubomíra Szabová

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

školník a údržbár - Pavol Molík

upratovačky: Viera Lacková, Petra Karcolová, Mária Lacúchová, Veléria Káziková

administratívna pracovníčka, účtovníčka: Mgr. Katarína Bellová

 

ZAMESTNANCI ŠJ PRI ZŠ

vedúca ŠJ: Júlia Maceková

Mária Zaťková, Alžbeta Fašánková, Jana Jantová, Katarína Karcolová, Viera Červeňová